Nozīmīgākie darbi

2010.gads

 • Pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūves projekts Kuldīgas iela 67, Tukumā

2008.gads

 • Saimniec. un dzīvojamās ēkas rekonstr. projekts V. Skubiņa ielā 4
 • Privātmājas rekonstrukcijas izmaiņu proj., Kaukāza iela 9, Rīgā
 • SIA „Wellman Latvia” loģstikas centra būvniec II kārta
 • Privātmājas rekonstrukcija „Liepkalnos”, Liepupes pag., Limbažu raj.

2007.gads

 • Dvīņu māju jaunbūves Rīgas rajona, Mārupes pagasta               Grūdupu ielā 15,18,19, Veccīruļu ielā 15,19 un Krēsliņu ielā 18,22
 • Privātmājas rekonstrukcija Ālantu iela 13, Rīgā
 • Privātmājas jaunbūve „Lejasvilnīši”, Liepupes pag., Limbažu raj.

2006.gads

 • Daudzdzīvokļu mājas jaunbūve, Mangaļu prosp. 54, Rīga
 • Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve Rīgā, Tālivalža ielā 20
 • Privātmāju jaunbūves Vaiņodes ielā 10-18, Ventas ielā 31, 35a, 37a, Liepājā

2005.gads

 • Rīgas Piena Kombināts, siera ražotnes rekonstrukcija Rīgā,        Bauskas ielā 180
 • Daudzdzīvokļu mājas jaunbūve, Mangaļu prosp. 54, Rīga
 • Wellman loģistikas centra jaunbūve Rīgas rajona, Salaspils pilsētas Krasta ielā 3/1
 • Detalplānojums Meža ielā 19, 25, 27 Salaspils lauku terit.

2004.gads

 • Privātskolas „Patnis” rekonstrukcija Rīgā, Gregora ielā 13a
 • Detālplānojums Ādažu pag. Administratīvajai teritorijai „Krastupes”, „Ūbeles”, „Pētersoni”
 • Privātmājas jaunbūve, Cirsmas ielā b/n
 • Viesu mājas jaunbūve, „Būņas-2”, Baldones pils., ar lauku terit., Rīgas raj.
 • Privātmājas jaunbūve „Moros”, Garkalnes pag.

2003.gads

 • Dzīvojamās mājas jaunbūve Jūrmalā, Piekrastes ielā 15
 • A/S Latvijas Gāze administratīvās ēkas   rekonstrukcija Rīgā,    Vagonu ielā 20
 • Privātmājas jaunbūve, Vēlavu ielā 19, Rīgā
 • Privātmājas rekonstrukcija, Kaukāza iela 9, Rīgā

2002.gads

 • Privātskolas „Patnis” rekonstrukcija Gregora ielā 13a, Rīgā
 • Biroju ēkas rekonstrukcija Pils ielā 6, Rīgā
 • Ēkas rekonstrukcija Audēju ielā 5, Rīgā
 • SIA „Bebrico” ražošanas ēkas rekonstrukcija Baltā iela 3/9, Rīgā

2001.gads

 • SIA „Transcom” biroja telpu rekonstrukcija, Starta ielā 1, Rīgā
 • SIA „Austra Pak” ražošanas ēkas rekonstrukcija, Mālu iela 28, Rīgā
 • Privātmājas jaunbūve, Sarmas iela 4, Ikšķile